Loading ...

ราวผ้าม่าน รางสแตนเลส รางม่านสแตนเลส รางม่าน ราวแขวนผ้าม่าน หัวเหลี่ยมเพชร รุ่น STAINLESS LUX (STL-HC...) สีน้ำตาลสี/ลาย
19 มม. 25 มม. 28 มม.
ขนาด
100 120 140 150 160 180 200 220 240 250 260 280 300 320 340 350 360 380 400
Quantity
Remain in Stock:

ข้อมูลสินค้า

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19, 25, และ 28 มม. ตามขนาดรางที่เลือก

 • มีหลายขนาดให้เลือก (รายละเอียดตามด้านล่าง) 

 • ตัวรางเป็นสแตนเลส เกรด 304 ที่ผ่านเทคโนโลยีการทำสีที่มีประสิทธิภาพ ให้สัมผัสเรียบลื่น สีไม่หลุดลอกและและทนต่อการใช้งาน

 • ตัวรางมีความหนา 1.0 มม. ค่าบวกลบ 0.2 มม. มีความแข็งแรงทนทาน

-อุปกรณ์อื่นๆผลิตจากเหล็กชนิดพิเศษใช้วิธีการทำสีแบบเดียวกับราง ขนาดของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับขนาดรางที่เลือก

 • สะดวก ง่ายต่อการติดตั้ง และมีอุปกรณ์ครบชุด

รายละเอียดขนาด

 1. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.00 เมตร 1 เส้น, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 2 อัน, ห่วง 14 อัน

 1. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.20 เมตร 1 เส้น, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 2 อัน, ห่วง 16 อัน

 1. ขนาดกว้าง 1.40 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.40 เมตร 1 เส้น, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 2 อัน, ห่วง 18 อัน

 1. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.50 เมตร 1 เส้น, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 20 อัน

 1. ขนาดกว้าง 1.60 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.60 เมตร 1 เส้น, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 20 อัน

 1. ขนาดกว้าง 1.80 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.80 เมตร 1 เส้น, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 22 อัน

 1. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 2.00 เมตร 1 เส้น, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 24 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 2.20 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.10 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 26 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 2.40 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.20 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 28 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.25 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 30 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 2.60 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.30 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 30 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 2.80 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.40 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 32 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.50 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 34 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 3.20 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.60 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 36 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 3.40 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.70 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 38 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.75 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 40 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 3.60 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.80 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 40 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 3.80 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 1.90 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 42 อัน 

 1. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร (ขนาดไม่รวมส่วนหัวราง)

อุปกรณ์ประกอบด้วย:ราง 2.00 เมตร 2 เส้น, ตัวต่อราง 1 ตัว, หัวท้าย 1 คู่, ขายึดราวม่าน 3 อัน, ห่วง 44 อัน 

วิธีการติดตั้ง

 1. หาตำแหน่งติดตั้งขายึด โดยวัดจากขอบหน้าต่างหรือวัดจากขนาดความกว้างของราวม่าน ซ้าย-ขวาเข้าด้านใน 8-10 ซม. และ

วัดจากขอบวงกบขึ้นไป 10-15ซม. จากนั้นให้มาร์คตำแหน่งเพื่อที่จะติดขายึดราวม่าน  (หากผ้าเปิดกลางและมีความกว้างมากกว่า

1.30 เมตร ให้หาจุดกึ่งกลางเพื่อติดขายึดไว้ตรงกลางด้วย (ส่วนผ้าม่านที่เปิดด้านเดียวให้ใส่ขายึด 2 อัน ติดทางด้านซ้ายและขวาของราวม่าน)

 1. ใช้ขายึดทาบกับผนัง จากนั้นให้มาร์คตำแหน่งเพื่อทำการเจาะรู (ใช้สว่านเจาะรู ตอกปุ๊กเข้ากับผนังแล้วใช้สกรูยิงขายึดเข้ากับผนัง)

 2. นำราวม่านติดเข้ากับขายึดขยับซ้ายขวาเพื่อความสวยงาม ขันน๊อตล๊อกรางให้แน่น หลังจากนั้นก็นำผ้าม่านแขวนเข้ากับราวม่าน

แล้วดึงทดสอบการใช้งาน

คำเตือน

 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งในพื้นที่ที่มีความชื้น หรือในที่ที่มีความร้อนสูง

หมายเหตุ

สีของสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ

KACEE BEST

บริการเสริมจาก KACEE BEST เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถตกแต่งบ้านด้วยสินค้าที่มีขนาดพอดีกับหน้าต่างและประตูของ

ท่านมากที่สุดเพียงแค่ทักแชทเข้ามา KACEE BEST ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่องของการวัดขนาด รวมไปถึงวิธีการติดตั้ง 

เสมือนท่านมีช่างส่วนตัวอยู่บ้าน หรือสามารถโทรติดต่อมาได้ที่ 02-429-3333 ในเวลา 8.30-17.00 น.

คะแนนและรีวิวของ ราวผ้าม่าน รางสแตนเลส รางม่านสแตนเลส รางม่าน ราวแขวนผ้าม่าน หัวเหลี่ยมเพชร รุ่น STAINLESS LUX (STL-HC...) สีน้ำตาล
1/20
รีวิวสินค้า
การตอบกลับจากผู้ขาย
ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้า KACEE หวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ในครั้งต่อไปค่ะ
คำถามเกี่ยวกับสินค้านี้

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน