Loading ...
16 กันยายน 2023, 16:32

การจัดส่งสินค้า


นโยบายการจัดส่งสินค้า

Kaceebest มีความตั้งใจที่สุดที่จะส่งสินค้าให้ท่านในวันที่กำหนด ท่านอาจจะได้รับสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง เนื่องด้วย Kaceebest อาจจะมีการเรียกสินค้ามาจากหลายแหล่ง Kaceebest อาจจะส่งสินค้าให้ท่าน โดยทีมงานขนส่ง โดย Kaceebest หรือ โดยผู้ผลิต(บริษัทคู่ค้า) หรือ จัดส่งผ่านทางผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ อาทิ ขนส่ง Kacee Express, Kerry Express, Flash Express, Nim Express และ ThaiPost ภายใน 2-14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดหาสินค้า ซึ่งจะแสดงในหน้า การชำระเงิน เมื่อท่านกำลังทำรายการซื้อสินค้า
ในวันนัดหมายการจัดส่ง ขอให้ท่านกรุณารับโทรศัพท์จากเรา หาก Kaceebest ติดต่อท่านไม่ได้ท่านอาจจะไม่ได้รับสินค้าในวันที่กำหนดไว้

สำหรับการจัดส่งตามมาตรฐาน และ จัดส่งโดย Kaceebest หรือบริษัทขนส่งในประเทศ ค่าจัดส่งสินค้าจะคำนวนจากระยะทางระหว่างที่อยู่ในการจัดส่งกับโกดัง Kaceebest
สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ไม่ได้มีวัสดุห่อหุ้มจากผู้ผลิต และเป็นการจัดส่งโดย Kaceebest ทาง Kaceebest ของดการห่อหุ้มสินค้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการช่วยลดขยะและลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
นโยบายการรับสินค้าที่สาขาเฉพาะสาขาในกรุงเทพ Kaceebest/บริษัท อี.แอนด์ วี.จำกัด
· บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
หมายเหตุ
· เวลาในการเข้ารับสินค้า อ้างอิงตามเวลาเปิด – ปิดของสาขา(เฉพาะสาขาในกรุงเทพ )ที่เลือกทุกวันจันทร์-วันเสาร์ (เปิดบริการ8.30-17.30น.)
· ในกรณีที่ท่านเลือกเข้ารับสินค้าที่สาขา และ ได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งเป็นจัดส่งปลายทางได้
· ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center 024293333 ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ (เปิดบริการ8.30-17.30น.)
การตรวจสอบสถานะสินค้า
· หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้า และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเสร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อเป็นการยืนยันรายการสั่งซื้อ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อของท่านได้โดยการ คลิกที่ บัญชีของฉัน ที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็ปไซต์ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ หรือ สั่งซื้อซ้ำจากที่หน้าบัญชีของฉันได้ทันที


สินค้าที่เกี่ยวข้อง