Loading ...

Duck เป็ดก้อน อินแทงค์ พาวเวอร์เฟรช ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ 40 กรัม 3 ก้อน เป็ด เป็ดก้อน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ห้องน้ำ ชักโครก โถส้วม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขอนามัยภายในบ้านเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นเรื่องของสุขภัณฑ์ และถ้าลูกน้อยของคุณเลอะเทอะมอมแมมเหมือนลูกเป็ดตัวน้อยๆ ของผมล่ะก็ ผมแน่ใจว่าคุณคงทราบดีว่าผมกำลังพูดถึงอะไร นั่นก็คือ เป็ด อิน แทงค์ ที่จะช่วยให้สุขภัณฑ์ของคุณสะอาดเอี่ยมอยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็ป้องกันการก่อตัวของคราบสกปรกและคราบหินปูนได้ทุกๆ ครั้งที่คุณกดน้ำ คงอยู่ได้นานถึง 4 สัปดาห์ที่อุณหภูมิ 25C ปลอดภัยสำหรับสุขภัณฑ์ แทงค์น้ำ กระเบื้อง ท่อน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย

วิธีใช้

ฉีกแผงกระดาษด้านหลัง

นำก้อนเป็ด พาวเวอร์ เฟรช ใส่ลงแท้งค์น้ำของ โถชักโครก ใกล้ลูกลอย (ดังภาพ)

ก่อนกดน้ำครั้งแรกทิ้งไว้สัก10 นาที เพื่อให้เป็ดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ทำงาน

ใส่เป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ก้อนใหม่เมื่อสีของน้ำเริ่มจาง

คำเตือน

ห้ามรับประทาน

ระวังอย่าให้เข้าตาถูกผิวหนังหรือสูดดม

ขณะใช้ควรสวมถุงมือยางและภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยางและมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง

ห้ามทิ้งเป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

สำหรับใช้ใส่แท้งค์น้ำโถสุขภัณฑ์เท่านั้น

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออก แล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่อีกครั้ง

หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หากกลืนกินเป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆแล้วรีบนำผู้ป่วยส่ง ส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของ เป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์สี/ลาย
แพ็ค 1 ก้อน แพ็ค 2 ก้อน แพ็ค 3 ก้อน
Quantity
Remain in Stock:

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขอนามัยภายในบ้านเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นเรื่องของสุขภัณฑ์ และถ้าลูกน้อยของคุณเลอะเทอะมอมแมมเหมือนลูกเป็ดตัวน้อยๆ ของผมล่ะก็ ผมแน่ใจว่าคุณคงทราบดีว่าผมกำลังพูดถึงอะไร นั่นก็คือ เป็ด อิน แทงค์ ที่จะช่วยให้สุขภัณฑ์ของคุณสะอาดเอี่ยมอยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็ป้องกันการก่อตัวของคราบสกปรกและคราบหินปูนได้ทุกๆ ครั้งที่คุณกดน้ำ คงอยู่ได้นานถึง 4 สัปดาห์ที่อุณหภูมิ 25C ปลอดภัยสำหรับสุขภัณฑ์ แทงค์น้ำ กระเบื้อง ท่อน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย

วิธีใช้

ฉีกแผงกระดาษด้านหลัง

นำก้อนเป็ด พาวเวอร์ เฟรช ใส่ลงแท้งค์น้ำของ โถชักโครก ใกล้ลูกลอย (ดังภาพ)

ก่อนกดน้ำครั้งแรกทิ้งไว้สัก10 นาที เพื่อให้เป็ดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ทำงาน

ใส่เป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ก้อนใหม่เมื่อสีของน้ำเริ่มจาง

คำเตือน

ห้ามรับประทาน

ระวังอย่าให้เข้าตาถูกผิวหนังหรือสูดดม

ขณะใช้ควรสวมถุงมือยางและภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยางและมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง

ห้ามทิ้งเป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

สำหรับใช้ใส่แท้งค์น้ำโถสุขภัณฑ์เท่านั้น

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออก แล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่อีกครั้ง

หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หากกลืนกินเป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆแล้วรีบนำผู้ป่วยส่ง ส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของ เป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขอนามัยภายในบ้านเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นเรื่องของสุขภัณฑ์ และถ้าลูกน้อยของคุณเลอะเทอะมอมแมมเหมือนลูกเป็ดตัวน้อยๆ ของผมล่ะก็ ผมแน่ใจว่าคุณคงทราบดีว่าผมกำลังพูดถึงอะไร นั่นก็คือ เป็ด อิน แทงค์ ที่จะช่วยให้สุขภัณฑ์ของคุณสะอาดเอี่ยมอยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็ป้องกันการก่อตัวของคราบสกปรกและคราบหินปูนได้ทุกๆ ครั้งที่คุณกดน้ำ คงอยู่ได้นานถึง 4 สัปดาห์ที่อุณหภูมิ 25C ปลอดภัยสำหรับสุขภัณฑ์ แทงค์น้ำ กระเบื้อง ท่อน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย

วิธีใช้

ฉีกแผงกระดาษด้านหลัง

นำก้อนเป็ด พาวเวอร์ เฟรช ใส่ลงแท้งค์น้ำของ โถชักโครก ใกล้ลูกลอย (ดังภาพ)

ก่อนกดน้ำครั้งแรกทิ้งไว้สัก10 นาที เพื่อให้เป็ดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ทำงาน

ใส่เป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ก้อนใหม่เมื่อสีของน้ำเริ่มจาง

คำเตือน

ห้ามรับประทาน

ระวังอย่าให้เข้าตาถูกผิวหนังหรือสูดดม

ขณะใช้ควรสวมถุงมือยางและภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยางและมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง

ห้ามทิ้งเป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

สำหรับใช้ใส่แท้งค์น้ำโถสุขภัณฑ์เท่านั้น

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออก แล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่อีกครั้ง

หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หากกลืนกินเป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆแล้วรีบนำผู้ป่วยส่ง ส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของ เป็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์

(สินค้าที่ได้รับอาจมีการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจบรรจุภัณฑ์ อาจมีภาพไม่ตรงกับภาพที่แสดงเล็กน้อย ทางบริษัทขอสงวนการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

KACEE BEST

บริการเสริมจาก KACEE BEST เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถตกแต่งบ้านด้วยสินค้าที่มีขนาดพอดีกับหน้าต่างและประตูของท่านมากที่สุด

เพียงแค่ทักแชทเข้ามา KACEE BEST ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่องของการวัดขนาด รวมไปถึงวิธีการติดตั้ง เสมือนท่านมีช่างส่วนตัวอบ้าน

หรือสามารถโทรติดต่อมาได้ที่ 02-429-3333 ในเวลา 8.30-17.00 น.

คะแนนและรีวิวของ Duck เป็ดก้อน อินแทงค์ พาวเวอร์เฟรช ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ 40 กรัม 3 ก้อน เป็ด เป็ดก้อน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ห้องน้ำ ชักโครก โถส้วม
1/20
รีวิวสินค้า
การตอบกลับจากผู้ขาย
ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้า KACEE หวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ในครั้งต่อไปค่ะ
คำถามเกี่ยวกับสินค้านี้

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน