Loading ...

เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัด oxygen เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด วัดปลายนิ้ว วัดชีพจร Blood Oxygen Fingertip Pulse Oximeter

 • เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด หน้าจอแสดงผล LED DISPLAY
 • ใช้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด(SpO2) และชีพจร (Pulse)
 • ช่วงการวัด SpO2: 70 - 99% , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 %
 • ช่วงการวัด Pulse Rate: 30 – 240 bpm , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 bpm
 • อ่านค่าภายใน 8 วินาที
 • ใช้ถ่านแอลคาไลน์ขนาด 2AAA จำนวน 2 ก้อน
 • เครื่องดับเองอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเกิน 10 วินาที
 • สามารถสลับหน้าจอได้ เพียงกดที่ปุ่มเปิด – ปิด เพื่อการอ่านค่าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ขนาดกะทัดรัด
 • ในชุดประกอบด้วย : เครื่องวัดออกซิเจน / สายคล้องข้อมือ / คู่มือในการใช้งาน (สินค้าไม่มีถ่าน)
 • หน้าจอแสดงผล LED ตัวหนังสือชัดเจน อ่านง่าย
 • มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • ขนาดของสินค้า : กว้าง 3 * ลึก 5.5  * สูง  3 ซม. / หน้าจอขนาด 2 * 3.3 ซม.
 • ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อนลงในคาสเซ็ตแบตเตอรี่และปิดฝาให้สนิท
 • ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง ควรเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ และนิ้วมือ
 • จากนั้นนำเครื่องหนีบไว้ที่ปลายนิ้ว ให้วางนิ้วจนสุดด้านในตัวเครื่อง
 • กดปุ่มสีขาวเพื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะวัดค่าโดยอัตโนมัติภายใน 8 วินาที
 • ในขณะใช้งาน กรุณาอย่าสั่นหรือขยับนิ้วและมือ เพื่อความแม่นยำในการอ่านค่า
 • อ่านตัวเลขจากหน้าจอแสดงผล
 • โดยค่าการวัดอกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ มีดังนี้
 • ช่วงการวัด SpO2: 70 - 99% , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 %  หากค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 90 % ควรปรึกษาแพทย์โดยด่วน
 • ช่วงการวัด Pulse Rate: 30 – 240 bpm , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 bpm
 • สีของสินค้าขึ้นอยู่กับหน้าจอแสดงผลของแต่ละรุ่น
 • ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
 • หากไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานานควรนำถ่านออก เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องชำรุด
 • ไม่ควรใช้ถ่านเก่าและถ่านใหม่ด้วยกัน
 • สินค้าไม่มีแบตเตอรี่แถม

Item
Quantity
Remain in Stock:

ข้อมูลสินค้า

 • เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด หน้าจอแสดงผล LED DISPLAY
 • ใช้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด(SpO2) และชีพจร (Pulse)
 • ช่วงการวัด SpO2: 70 - 99% , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 %
 • ช่วงการวัด Pulse Rate: 30 – 240 bpm , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 bpm
 • อ่านค่าภายใน 8 วินาที
 • ใช้ถ่านแอลคาไลน์ขนาด 2AAA จำนวน 2 ก้อน
 • เครื่องดับเองอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเกิน 10 วินาที
 • สามารถสลับหน้าจอได้ เพียงกดที่ปุ่มเปิด – ปิด เพื่อการอ่านค่าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ขนาดกะทัดรัด
 • ในชุดประกอบด้วย : เครื่องวัดออกซิเจน / สายคล้องข้อมือ / คู่มือในการใช้งาน (สินค้าไม่มีถ่าน)
 • หน้าจอแสดงผล LED ตัวหนังสือชัดเจน อ่านง่าย
 • มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • ขนาดของสินค้า : กว้าง 3 * ลึก 5.5  * สูง  3 ซม. / หน้าจอขนาด 2 * 3.3 ซม.
 • ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อนลงในคาสเซ็ตแบตเตอรี่และปิดฝาให้สนิท
 • ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง ควรเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ และนิ้วมือ
 • จากนั้นนำเครื่องหนีบไว้ที่ปลายนิ้ว ให้วางนิ้วจนสุดด้านในตัวเครื่อง
 • กดปุ่มสีขาวเพื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะวัดค่าโดยอัตโนมัติภายใน 8 วินาที
 • ในขณะใช้งาน กรุณาอย่าสั่นหรือขยับนิ้วและมือ เพื่อความแม่นยำในการอ่านค่า
 • อ่านตัวเลขจากหน้าจอแสดงผล
 • โดยค่าการวัดอกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ มีดังนี้
 • ช่วงการวัด SpO2: 70 - 99% , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 %  หากค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 90 % ควรปรึกษาแพทย์โดยด่วน
 • ช่วงการวัด Pulse Rate: 30 – 240 bpm , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 bpm
 • สีของสินค้าขึ้นอยู่กับหน้าจอแสดงผลของแต่ละรุ่น
 • ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
 • หากไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานานควรนำถ่านออก เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องชำรุด
 • ไม่ควรใช้ถ่านเก่าและถ่านใหม่ด้วยกัน
 • สินค้าไม่มีแบตเตอรี่แถม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด หน้าจอแสดงผล LED DISPLAY

 • ใช้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด(SpO2) และชีพจร (Pulse)
 • ช่วงการวัด SpO2: 70 - 99% , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 %
 • ช่วงการวัด Pulse Rate: 30 – 240 bpm , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 bpm
 • อ่านค่าภายใน 8 วินาที
 • ใช้ถ่านแอลคาไลน์ขนาด 2AAA จำนวน 2 ก้อน
 • เครื่องดับเองอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเกิน 10 วินาที
 • สามารถสลับหน้าจอได้ เพียงกดที่ปุ่มเปิด – ปิด เพื่อการอ่านค่าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ขนาดกะทัดรัด
 • ในชุดประกอบด้วย : เครื่องวัดออกซิเจน / สายคล้องข้อมือ / คู่มือในการใช้งาน (สินค้าไม่มีถ่าน)
 • หน้าจอแสดงผล LED ตัวหนังสือชัดเจน อ่านง่าย
 • มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • ขนาดของสินค้า : กว้าง 3 * ลึก 5.5 * สูง 3 ซม. / หน้าจอขนาด 2 * 3.3 ซม.

วิธีการใช้งาน

 • ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อนลงในคาสเซ็ตแบตเตอรี่และปิดฝาให้สนิท
 • ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง ควรเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ และนิ้วมือ
 • จากนั้นนำเครื่องหนีบไว้ที่ปลายนิ้ว ให้วางนิ้วจนสุดด้านในตัวเครื่อง
 • กดปุ่มสีขาวเพื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะวัดค่าโดยอัตโนมัติภายใน 8 วินาที
 • ในขณะใช้งาน กรุณาอย่าสั่นหรือขยับนิ้วและมือ เพื่อความแม่นยำในการอ่านค่า
 • อ่านตัวเลขจากหน้าจอแสดงผล
 • โดยค่าการวัดอกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ มีดังนี้
 • ช่วงการวัด SpO2: 70 - 99% , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 %

หากค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 90 % ควรปรึกษาแพทย์โดยด่วน

 • ช่วงการวัด Pulse Rate: 30 – 240 bpm , ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2 bpm

หมายเหตุ

  • สีของสินค้าขึ้นอยู่กับหน้าจอแสดงผลของแต่ละรุ่น
  • ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
  • หากไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานานควรนำถ่านออก เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องชำรุด
  • ไม่ควรใช้ถ่านเก่าและถ่านใหม่ด้วยกัน
  • สินค้าไม่มีแบตเตอรี่แถม

KACEE BEST

บริการเสริมจาก KACEE BEST เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถตกแต่งบ้านด้วยสินค้าที่มีขนาดพอดีกับหน้าต่างและประตูของท่านมากที่สุด

เพียงแค่ทักแชทเข้ามา KACEE BEST ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่องของการวัดขนาด รวมไปถึงวิธีการติดตั้ง เสมือนท่านมีช่างส่วนตัวอยู่บ้าน

หรือสามารถโทรติดต่อมาได้ที่ 02-429-3333 ในเวลา 8.30-17.00 น.

คะแนนและรีวิวของ เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัด oxygen เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด วัดปลายนิ้ว วัดชีพจร Blood Oxygen Fingertip Pulse Oximeter
1/20
รีวิวสินค้า
การตอบกลับจากผู้ขาย
ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้า KACEE หวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ในครั้งต่อไปค่ะ
คำถามเกี่ยวกับสินค้านี้

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน