Loading ...

KODOMO Professional แปรงสีฟันเด็ก โคโดโม โปรเฟสชั่นแนล 0.5-3 ปี 1 ด้าม

KODOMO Professional แปรงสีฟันเด็ก โคโดโม โปรเฟสชั่นแนล 0.5-3 ปี                                                                

เริ่มต้นดูแลฟันน้ำนมที่เริ่มทยอยขึ้นของลูกน้อย ด้วยแปรงสีฟันเด็กโคโดโมขนาด 0.5-3 ปี ที่มีหัวแปรงกลมมน อ่อนนุ่ม ทำความสะอาดซอกฟัน อย่างได้ผล 

ด้ามแปรงจับกระชับมือ ออกแบบตามทฤษฎีสรีระเด็ก วัสดุด้ามแปรงผลิตจากพลาสติกชนิดพีพี ( Polybutylene) และได้รับเครื่องหมาย แปรงสีฟันติดดาว จากโครงการรับรองคุณภาพแปรงสีฟันโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข

สำหรับเด็ก 0.5-3 ปี วัยเริ่มต้น ดูแลฟันน้ำนมที่ทยอยขึ้นของลูก เพราะ KODOMO เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในทุกพัฒนาการและการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กแต่ละวัย

  • หัวแปรงโค้งกลมมน ขนาดพอดีกับช่องปากของเด็กวัยนี้

  • ขนแปรง 2 สี ทำจากไนลอน เพื่อประโยชน์ในการทำความสะอาดแผ่นคราบเศษอาหารและนวดเหงือกอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ขนแปรงปลายกลมมน อ่อนนุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดซอกฟันได้ดี

  • คอแปรงเรียวยาวทำความสะอาดฟันด้านในได้อย่างทั่วถึง

  • ด้ามแปรงทำจากพลาสติกชนิดพีพี (Polypropylene) จับกระชับมือ ออกแบบตามสรีระเด็ก เพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึง พร้อมลวดลายการ์ตูนให้เด็กสนุกกับการแปรงฟัน

ข้อแนะนำสำหรับคุณแม่ในการเลืกซื้อแปรงสีฟัน

KODOMO Professional Step 1 อายุ 0.5-3 ปี

สำหรับวัย 0.5-3 ปี เริ่มดูแลฟันน้ำนมที่ทยอยขึ้นของลูกน้อยด้วยแปรงสีฟันเด็กโคโดโมขนาด 0.5-3 ปี ที่มีหัวแปรงกลมมน ขนาดพอดีกับช่องปากของเด็กวัยนี้ ขนแปรงปลายกลมมนอ่อนนุ่มต่อเหงือกที่บอบบาง เข้าทำความสะอาดบริเวณซอกฟันได้ดี

แปรงสีฟันเด็กโคโดโม รุ่นโปรเฟสชั่นแนล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ออกแบบพิเศษเพื่อความเหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย เริ่มตั้งแต่ขนาด 0.5-3 ปี, 3-6 ปี, 6-9 ปี และ 9-12 ปี

**หมายเหตุ : แพ็คเกจบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากภาพที่แสดงผลแต่ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนเดิม ทางบริษัทขอสงวนการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ข้อมูลสินค้า

KODOMO Professional แปรงสีฟันเด็ก โคโดโม โปรเฟสชั่นแนล 0.5-3 ปี                                                                

เริ่มต้นดูแลฟันน้ำนมที่เริ่มทยอยขึ้นของลูกน้อย ด้วยแปรงสีฟันเด็กโคโดโมขนาด 0.5-3 ปี ที่มีหัวแปรงกลมมน อ่อนนุ่ม ทำความสะอาดซอกฟัน อย่างได้ผล 

ด้ามแปรงจับกระชับมือ ออกแบบตามทฤษฎีสรีระเด็ก วัสดุด้ามแปรงผลิตจากพลาสติกชนิดพีพี ( Polybutylene) และได้รับเครื่องหมาย แปรงสีฟันติดดาว จากโครงการรับรองคุณภาพแปรงสีฟันโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข

สำหรับเด็ก 0.5-3 ปี วัยเริ่มต้น ดูแลฟันน้ำนมที่ทยอยขึ้นของลูก เพราะ KODOMO เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในทุกพัฒนาการและการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กแต่ละวัย

  • หัวแปรงโค้งกลมมน ขนาดพอดีกับช่องปากของเด็กวัยนี้

  • ขนแปรง 2 สี ทำจากไนลอน เพื่อประโยชน์ในการทำความสะอาดแผ่นคราบเศษอาหารและนวดเหงือกอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ขนแปรงปลายกลมมน อ่อนนุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดซอกฟันได้ดี

  • คอแปรงเรียวยาวทำความสะอาดฟันด้านในได้อย่างทั่วถึง

  • ด้ามแปรงทำจากพลาสติกชนิดพีพี (Polypropylene) จับกระชับมือ ออกแบบตามสรีระเด็ก เพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึง พร้อมลวดลายการ์ตูนให้เด็กสนุกกับการแปรงฟัน

ข้อแนะนำสำหรับคุณแม่ในการเลืกซื้อแปรงสีฟัน

KODOMO Professional Step 1 อายุ 0.5-3 ปี

สำหรับวัย 0.5-3 ปี เริ่มดูแลฟันน้ำนมที่ทยอยขึ้นของลูกน้อยด้วยแปรงสีฟันเด็กโคโดโมขนาด 0.5-3 ปี ที่มีหัวแปรงกลมมน ขนาดพอดีกับช่องปากของเด็กวัยนี้ ขนแปรงปลายกลมมนอ่อนนุ่มต่อเหงือกที่บอบบาง เข้าทำความสะอาดบริเวณซอกฟันได้ดี

แปรงสีฟันเด็กโคโดโม รุ่นโปรเฟสชั่นแนล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ออกแบบพิเศษเพื่อความเหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย เริ่มตั้งแต่ขนาด 0.5-3 ปี, 3-6 ปี, 6-9 ปี และ 9-12 ปี

**หมายเหตุ : แพ็คเกจบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากภาพที่แสดงผลแต่ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนเดิม ทางบริษัทขอสงวนการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

KODOMO Professional แปรงสีฟันเด็ก โคโดโม โปรเฟสชั่นแนล 0.5-3 ปี

สำหรับเด็ก 0.5-3 ปี วัยเริ่มต้น ดูแลฟันน้ำนมที่ทยอยขึ้นของลูก เพราะ KODOMO เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในทุกพัฒนาการและการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กแต่ละวัย- หัวแปรงโค้งกลมมน ขนาดพอดีกับช่องปากของเด็กวัยนี้- ขนแปรง 2 สี ทำจากไนลอน เพื่อประโยชน์ในการทำความสะอาดแผ่นคราบเศษอาหารและนวดเหงือกอย่างมีประสิทธิภาพ- ขนแปรงปลายกลมมน อ่อนนุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดซอกฟันได้ดี- คอแปรงเรียวยาวทำความสะอาดฟันด้านในได้อย่างทั่วถึง- ด้ามแปรงทำจากพลาสติกชนิดพีพี (Polypropylene) จับกระชับมือ ออกแบบตามสรีระเด็ก เพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึง พร้อมลวดลายการ์ตูนให้เด็กสนุกกับการแปรงฟันข้อแนะนำสำหรับคุณแม่ในการเลืกซื้อแปรงสีฟันKODOMO Professional Step 1 อายุ 0.5-3 ปีสำหรับวัย 0.5-3 ปี เริ่มดูแลฟันน้ำนมที่ทยอยขึ้นของลูกน้อยด้วยแปรงสีฟันเด็กโคโดโมขนาด 0.5-3 ปี ที่มีหัวแปรงกลมมน ขนาดพอดีกับช่องปากของเด็กวัยนี้ ขนแปรงปลายกลมมนอ่อนนุ่มต่อเหงือกที่บอบบาง เข้าทำความสะอาดบริเวณซอกฟันได้ดีแปรงสีฟันเด็กโคโดโม รุ่นโปรเฟสชั่นแนล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ออกแบบพิเศษเพื่อความเหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย เริ่มตั้งแต่ขนาด 0.5-3 ปี, 3-6 ปี, 6-9 ปี และ 9-12 ปี

**หมายเหตุ : แพ็คเกจบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากภาพที่แสดงผลแต่ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนเดิม ทางบริษัทขอสงวนการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

คะแนนและรีวิวของ KODOMO Professional แปรงสีฟันเด็ก โคโดโม โปรเฟสชั่นแนล 0.5-3 ปี 1 ด้าม
1/20
รีวิวสินค้า
การตอบกลับจากผู้ขาย
ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้า KACEE หวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ในครั้งต่อไปค่ะ
คำถามเกี่ยวกับสินค้านี้

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน