Loading ...

โต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะเขียนหนังสือเด็ก ครบชุด โต๊ะเขียนหนังสือปรับระดับได้ โต๊ะเรียน โต๊ะเด็ก ทำการบ้าน อ่านหนังสือ วาดรูป

 • ในชุดประกอบด้วย โต๊ะเรียน และ เก้าอี้ พร้อมกับ อุปกรณ์อื่นๆ
 • โต๊ะเรียนหนังสือ ทำการบ้าน เหมาะสำหรับเด็กอายุ  3 ปี ขึ้นไป ไปจนถึง เด็กโต 18 ปี
 • โต๊ะ กว้าง  70 * ยาว 48.5 * สูง  64-75 ซม.
 • เก้าอี้ กว้าง  29 * ยาว 34.5 * สูง (รวมพนักพิง) 75-84 ซม.
 • ไม่ต้องเปลี่ยนโต๊ะบ่อยๆ โต๊ะและเก้าอี้สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้
 • หน้าโต๊ะสามารถปรับระดับสูงต่ำ หรือ ทำความเอียงได้ถึง 45  องศา
 • เก้าอี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง  100 กิโลกรัม
 • มาพร้อมกับโคมไฟ  LED  สามารถปรับได้  3  ระดับ  ไฟสีขาว ไฟส้ม และ ไฟถนอมสายตา
 • โคมไฟตั้งโต๊ะสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
 • มีที่วางสำหรับแบบเรียนหนังสือ หรือ แท็บเล็ต ปรับระดับได้
 • มีช่องสำหรับวางแก้วน้ำ กันหก
 • ด้านข้างสามารถแขวนกระเป๋าเรียนได้
 • มีช่องด้านบนสำหรับเก็บอุปกรณ์การเรียนในตัว
 • มีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์เสริมและหนังสือเรียน
 • มีแป้นเหยียบเท้า
 • แผ่นโต๊ะกันละอองน้ำได้ ไม่ซึม เช็ดทำความสะอาดได้อย่าง่ายดาย
 • โครงสร้างโต๊ะและเก้าอี้ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ป้องกันกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือผิดรูป
 • โครงสร้างแข็งแรง  ทนทาน ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • มุมโต๊ะและเก้าอี้โค้งมน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 • ประกอบง่าย มีคู่มือ และ อุปกรณ์พร้อมติดตั้งในตัว
 • ในชุดประกอบด้วย : โต๊ะ / เก้าอี้ / ที่วางแท็บเล็ต / โคมไฟ / สายชาร์จแบบ USB / แป้นวางเท้า / ที่แขวนกระเป๋า / คู่มือการประกอบ


สี/ลาย
สีชมพู สีฟ้า
Quantity
Remain in Stock:

ข้อมูลสินค้า

 • ในชุดประกอบด้วย โต๊ะเรียน และ เก้าอี้ พร้อมกับ อุปกรณ์อื่นๆ
 • โต๊ะเรียนหนังสือ ทำการบ้าน เหมาะสำหรับเด็กอายุ  3 ปี ขึ้นไป ไปจนถึง เด็กโต 18 ปี
 • โต๊ะ กว้าง  70 * ยาว 48.5 * สูง  64-75 ซม.
 • เก้าอี้ กว้าง  29 * ยาว 34.5 * สูง (รวมพนักพิง) 75-84 ซม.
 • ไม่ต้องเปลี่ยนโต๊ะบ่อยๆ โต๊ะและเก้าอี้สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้
 • หน้าโต๊ะสามารถปรับระดับสูงต่ำ หรือ ทำความเอียงได้ถึง 45  องศา
 • เก้าอี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง  100 กิโลกรัม
 • มาพร้อมกับโคมไฟ  LED  สามารถปรับได้  3  ระดับ  ไฟสีขาว ไฟส้ม และ ไฟถนอมสายตา
 • โคมไฟตั้งโต๊ะสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
 • มีที่วางสำหรับแบบเรียนหนังสือ หรือ แท็บเล็ต ปรับระดับได้
 • มีช่องสำหรับวางแก้วน้ำ กันหก
 • ด้านข้างสามารถแขวนกระเป๋าเรียนได้
 • มีช่องด้านบนสำหรับเก็บอุปกรณ์การเรียนในตัว
 • มีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์เสริมและหนังสือเรียน
 • มีแป้นเหยียบเท้า
 • แผ่นโต๊ะกันละอองน้ำได้ ไม่ซึม เช็ดทำความสะอาดได้อย่าง่ายดาย
 • โครงสร้างโต๊ะและเก้าอี้ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ป้องกันกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือผิดรูป
 • โครงสร้างแข็งแรง  ทนทาน ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • มุมโต๊ะและเก้าอี้โค้งมน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 • ประกอบง่าย มีคู่มือ และ อุปกรณ์พร้อมติดตั้งในตัว
 • ในชุดประกอบด้วย : โต๊ะ / เก้าอี้ / ที่วางแท็บเล็ต / โคมไฟ / สายชาร์จแบบ USB / แป้นวางเท้า / ที่แขวนกระเป๋า / คู่มือการประกอบ

รายละเอียด

โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะเขียนหนังสือเด็ก ครบชุด โต๊ะเขียนหนังสือปรับระดับได้ โต๊ะเรียน โต๊ะเด็ก ทำการบ้าน อ่านหนังสือ วาดรูป เสริมทักษะ สำหรับเด็กเล็กจนถึงเด็กโต ครบชุด ประกอบง่าย แข็งแรง

 • ในชุดประกอบด้วย โต๊ะเรียน และ เก้าอี้ พร้อมกับ อุปกรณ์อื่นๆ
 • โต๊ะเรียนหนังสือ ทำการบ้าน เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป ไปจนถึง เด็กโต 18 ปี
 • โต๊ะ กว้าง 70 * ยาว 48.5 * สูง 64-75 ซม.
 • เก้าอี้ กว้าง 29 * ยาว 34.5 * สูง (รวมพนักพิง) 75-84 ซม.
 • ไม่ต้องเปลี่ยนโต๊ะบ่อยๆ โต๊ะและเก้าอี้สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้
 • หน้าโต๊ะสามารถปรับระดับสูงต่ำ หรือ ทำความเอียงได้ถึง 45 องศา
 • เก้าอี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม
 • มาพร้อมกับโคมไฟ LED สามารถปรับได้ 3 ระดับ ไฟสีขาว ไฟส้ม และ ไฟถนอมสายตา
 • โคมไฟตั้งโต๊ะสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
 • มีที่วางสำหรับแบบเรียนหนังสือ หรือ แท็บเล็ต ปรับระดับได้
 • มีช่องสำหรับวางแก้วน้ำ กันหก
 • ด้านข้างสามารถแขวนกระเป๋าเรียนได้
 • มีช่องด้านบนสำหรับเก็บอุปกรณ์การเรียนในตัว
 • มีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์เสริมและหนังสือเรียน
 • มีแป้นเหยียบเท้า
 • แผ่นโต๊ะกันละอองน้ำได้ ไม่ซึม เช็ดทำความสะอาดได้อย่าง่ายดาย
 • โครงสร้างโต๊ะและเก้าอี้ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ป้องกันกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือผิดรูป
 • โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • มุมโต๊ะและเก้าอี้โค้งมน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 • ประกอบง่าย มีคู่มือ และ อุปกรณ์พร้อมติดตั้งในตัว
 • ในชุดประกอบด้วย : โต๊ะ / เก้าอี้ / ที่วางแท็บเล็ต / โคมไฟ / สายชาร์จแบบ USB / แป้นวางเท้า / ที่แขวนกระเป๋า / คู่มือการประกอบ

วิธีการดูแลรักษา

 • ไม่ควรใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หากน้ำหก ไม่ควรปล่อยไว้เป็นระยะเวลานาน ควรเช็ดให้แห้งในทันที เพื่อรักษาหน้าโต๊ะ

หมายเหตุ

 • สินค้าต้องประกอบด้วยตนเอง
 • สีของสินค้าขึ้นอยู่กับหน้าจอแสดงผลของแต่ละรุ่น

KACEE BEST

บริการเสริมจาก KACEE BEST เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถตกแต่งบ้านด้วยสินค้าที่มีขนาดพอดีกับหน้าต่างและประตูของท่านมากที่สุด

เพียงแค่ทักแชทเข้ามา KACEE BEST ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่องของการวัดขนาด รวมไปถึงวิธีการติดตั้ง เสมือนท่านมีช่างส่วนตัวอยู่บ้าน

หรือสามารถโทรติดต่อมาได้ที่ 02-429-3333 ในเวลา 8.30-17.00 น.

คะแนนและรีวิวของ โต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะเขียนหนังสือเด็ก ครบชุด โต๊ะเขียนหนังสือปรับระดับได้ โต๊ะเรียน โต๊ะเด็ก ทำการบ้าน อ่านหนังสือ วาดรูป
1/20
รีวิวสินค้า
การตอบกลับจากผู้ขาย
ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้า KACEE หวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ในครั้งต่อไปค่ะ
คำถามเกี่ยวกับสินค้านี้

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน