Loading ...

[ แพ็ค 3 ขวด ] Vixol วิกซอล โกลด์ น้ำยาล้างห้องน้ำและสุขภัณฑ์ สีทอง ขนาด 900มล.

 • [ แพ็ค 3 ขวด ] Vixol วิกซอล โกลด์ น้ำยาล้างห้องน้ำและสุขภัณฑ์ สีทอง ขนาด 900มล. ด้วยสูตร ดูโอ้ แอคชั่น คือสูตรที่คิดค้นพัฒนาขึ้นโดยใช้สาร 2 กลุ่ม คือ สารกลุ่มขจัดคราบ และสารเคลือบพื้นผิว สารกลุ่มขจัดคราบ จะทำให้คราบอ่อนตัว และขัดออกได้ง่าย ไม่เปลืองแรงขัด ในขณะที่สารเคลือบผิวคือ โซเดียมอะครีเลตโคโพลิเมอร์จะเคลือบพื้นผิวให้เงางามและง่ายต่อการขจัดคราบ

 • ใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นฝาผนัง ในห้องน้ำ สามารถขจัดคราบฝังแน่น และคราบสกปรก 11 คราบ : คราบสนิม, คราบหินปูน/คราบตะกรัน, คราบดำในร่องกระเบื้อง, คราบเขียวของตะไคร่, คราบสิ่งปฏิกูล, คราบสบู่, คราบแชมพูสระผม, คราบครีมนวดผม, คราบครีมกันแดด, คราบโลชั่น, คราบผงซักฟอก

 • คำเตือน

 • ห้ามรับประทาน  • ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม  • ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้ หรือหยิบจับ ต้องล้างถุงมือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง  • ห้ามทิ้ง วิกซอล สมาร์ท หรือ ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ  วิธีแก้พิษเบื้องต้น  • หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ  • หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง  • หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์  • หากกลืนกิน วิกซอล สมาร์ท ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ วิกซอล สมาร์ท  หมายเหตุ ห้ามใช้กับอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หินอ่อน หินขัด และโลหะ  วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง  ข้อแนะนำขณะใช้ ควรปิดท่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกัน วิกซอล สมาร์ทไหลออก

 • การใช้งาน

 • ห้ามเทน้ำลงในวิกซอล ให้สวมถุงมือยางขณะใช้ ในกรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดก่อนใช้

ข้อมูลสินค้า

 • [ แพ็ค 3 ขวด ] Vixol วิกซอล โกลด์ น้ำยาล้างห้องน้ำและสุขภัณฑ์ สีทอง ขนาด 900มล. ด้วยสูตร ดูโอ้ แอคชั่น คือสูตรที่คิดค้นพัฒนาขึ้นโดยใช้สาร 2 กลุ่ม คือ สารกลุ่มขจัดคราบ และสารเคลือบพื้นผิว สารกลุ่มขจัดคราบ จะทำให้คราบอ่อนตัว และขัดออกได้ง่าย ไม่เปลืองแรงขัด ในขณะที่สารเคลือบผิวคือ โซเดียมอะครีเลตโคโพลิเมอร์จะเคลือบพื้นผิวให้เงางามและง่ายต่อการขจัดคราบ

 • ใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นฝาผนัง ในห้องน้ำ สามารถขจัดคราบฝังแน่น และคราบสกปรก 11 คราบ : คราบสนิม, คราบหินปูน/คราบตะกรัน, คราบดำในร่องกระเบื้อง, คราบเขียวของตะไคร่, คราบสิ่งปฏิกูล, คราบสบู่, คราบแชมพูสระผม, คราบครีมนวดผม, คราบครีมกันแดด, คราบโลชั่น, คราบผงซักฟอก

 • คำเตือน

 • ห้ามรับประทาน  • ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม  • ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้ หรือหยิบจับ ต้องล้างถุงมือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง  • ห้ามทิ้ง วิกซอล สมาร์ท หรือ ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ  วิธีแก้พิษเบื้องต้น  • หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ  • หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง  • หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์  • หากกลืนกิน วิกซอล สมาร์ท ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ วิกซอล สมาร์ท  หมายเหตุ ห้ามใช้กับอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หินอ่อน หินขัด และโลหะ  วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง  ข้อแนะนำขณะใช้ ควรปิดท่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกัน วิกซอล สมาร์ทไหลออก

 • การใช้งาน

 • ห้ามเทน้ำลงในวิกซอล ให้สวมถุงมือยางขณะใช้ ในกรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดก่อนใช้

รายละเอียดสินค้า

[ แพ็ค 3 ขวด ] Vixol วิกซอล โกลด์ น้ำยาล้างห้องน้ำและสุขภัณฑ์ สีทอง ขนาด 900มล. ด้วยสูตร ดูโอ้ แอคชั่น คือสูตรที่คิดค้นพัฒนาขึ้นโดยใช้สาร 2 กลุ่ม คือ สารกลุ่มขจัดคราบ และสารเคลือบพื้นผิว สารกลุ่มขจัดคราบ จะทำให้คราบอ่อนตัว และขัดออกได้ง่าย ไม่เปลืองแรงขัด ในขณะที่สารเคลือบผิวคือ โซเดียมอะครีเลตโคโพลิเมอร์จะเคลือบพื้นผิวให้เงางามและง่ายต่อการขจัดคราบคุณสมบัติใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นฝาผนัง ในห้องน้ำ สามารถขจัดคราบฝังแน่น และคราบสกปรก 11 คราบ : คราบสนิม, คราบหินปูน/คราบตะกรัน, คราบดำในร่องกระเบื้อง, คราบเขียวของตะไคร่, คราบสิ่งปฏิกูล, คราบสบู่, คราบแชมพูสระผม, คราบครีมนวดผม, คราบครีมกันแดด, คราบโลชั่น, คราบผงซักฟอกคำเตือนห้ามรับประทาน • ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม • ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้ หรือหยิบจับ ต้องล้างถุงมือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง • ห้ามทิ้ง วิกซอล สมาร์ท หรือ ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ วิธีแก้พิษเบื้องต้น • หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ • หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง • หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ • หากกลืนกิน วิกซอล สมาร์ท ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ วิกซอล สมาร์ท หมายเหตุ ห้ามใช้กับอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หินอ่อน หินขัด และโลหะ วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง ข้อแนะนำขณะใช้ ควรปิดท่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกัน วิกซอล สมาร์ทไหลออกการใช้งานห้ามเทน้ำลงในวิกซอล ให้สวมถุงมือยางขณะใช้ ในกรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดก่อนใช้

**หมายเหตุ : แพ็คเกจบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากภาพที่แสดงผลแต่ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนเดิม ทางบริษัทขอสงวนการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

หมายเหตุ**สีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสดงผล

KACEE BEST

บริการเสริมจาก KACEE BEST เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถตกแต่งบ้านด้วยสินค้าที่มีขนาดพอดีกับหน้าต่างและประตูของท่านมากที่สุด

เพียงแค่ทักแชทเข้ามา KACEE BEST ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่องของการวัดขนาด รวมไปถึงวิธีการติดตั้ง เสมือนท่านมีช่างส่วนตัวอยู่บ้าน

หรือสามารถโทรติดต่อมาได้ที่ 02-429-3333 ในเวลา 8.30-17.00 น.

คะแนนและรีวิวของ [ แพ็ค 3 ขวด ] Vixol วิกซอล โกลด์ น้ำยาล้างห้องน้ำและสุขภัณฑ์ สีทอง ขนาด 900มล.
1/20
รีวิวสินค้า
การตอบกลับจากผู้ขาย
ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้า KACEE หวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ในครั้งต่อไปค่ะ
คำถามเกี่ยวกับสินค้านี้

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน